Resmi Kurumlarımızda, İdari amaçlı olarak kullanılan: Bilişim Cihazları ve Internet Altyapı Bilgisi Giriş Formu